من نخواهم لطف حق از واسطه / که هلاک خلق شد این رابطه

هر که او بیند مسب را عیان / کی نهد دل بر سبب های جهان
————————–

نکتها چون تیغ پولاد است و تیز / گر نداری تو سپر واپس گریز

پیش این الماس بی اسپر میا / کز بریدن تیغ را نبود حیا

زین سبب من تیغ کردم در غلاف / تا که کژ خوانی نخواند بر خلاف

سپر = آگاهی

بیشتر ببینید:
الماسهایی از مولانا – قسمت هشتاد و نهم

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید