بخش هایی از برنامه گنج حضور – قسمت 2

0

ganje hpzour
بخش هایی از برنامه 389 گنج حضور

موضوع این شعر مولانا “عدم واکنش ” است :

پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان / بس برطپیدند و نشد درمان نبود الا رضا
بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن / سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا
آن مار ابله خویش را بر خار می‌زد دم به دم / سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها
بی صبر بود و بی‌حیل خود را بکشت او از عجل / گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا
بر خارپشت هر بلا خود را مزن تو هم هلا / ساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا
فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین / ای همنشین صابران افرغ علینا صبرنا
رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر / مر صابران را می‌رسان هر دم سلامی نو ز ما


جوجه تیغی = من ذهنی
مار = انسانهای گرفتار در ذهن
رضا = سکوت – عدم واکنش – خرد ورزی کردن
نتیجه گیری :
اگر من ذهنی را تغذیه نکنیم و ساکن باشیم و واکنش نشان ندهیم ، اون نیز با ما کاری ندارد
و راهش را از ما جدا میکند اما اگر با من ذهنی کلنجار کنیم خود را زخمی و نابود میکنیم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.