گاهی فکر میکنی که به سرزمین جهان اولی ها مهاجرت کنی تا از جهان سومی بودن رها شوی…

اما میفهمی که با مهاجرتت شادی ها، دغدغه ها، جهانبینی، خدا و معیارهایت هم با تو سفر میکنند….

گاهی میمانی که این جهان سوم است که کیفیت تو را تعیین میکند یا اینکه “تو ” جهان سوم را درست میکنی؟

بعضی ها در جهان اول زندگی می کنند, اما جهان اولی نیستند !

و بعضی ها در جهان سوم زندگی می کنند و جهان سومی نیستند!

و دانه در کجا می روید!

بیشتر ببینید:
عشق و عرفان - قسمت یازدهم

دسته بندی‌ها: روانشناسی,مطالب جالب,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید