برخی از آدمها دچار “توحش تخصص”میشوند.یعنی آنقدر خوره ی درس و کار و تخصصشان میشوند که بقیه ی جهان دیگر از ذهن و زندگیشان حذف میشود و جهان را تک بعدی میبینند و این یعنی آسیب،یعنی ناقص الخلقه بودن،یعنی یک سر بزرگ و دست و پای کوچک داشتن!!!
“دکتر هلاکویی”

 

بیشتر ببینید:
اندیشه های دیروز و امروز ما !

دسته بندی‌ها: روانشناسی

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید