اگر بتوانم مانع شکستن دلی شوم بیهوده نزیسته ام ،
اگر بتوانم درد زندگی کسی را تسکین بخشم یا درد کسی را آرام کنم یا
سینه سرخ از حال رفته ای را یاری رسانم تا بار دیگر به آشیانه اش بازگردد
بیهوده نزیسته ام .

امیلی دیکینسن

Rate this post

دسته بندی‌ها:عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید