تنها زمانی صبور خواهی شدsaber

که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف.
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،

حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است.

بیشتر ببینید:
زیباترین شعری که رو ماشینا دیدی چی بوده؟

دسته بندی‌ها: مطالب جالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید