عروس حضرت قرآن نقاب آن‌گه براندازد / که دارالملک معنا را مجرّد بیند از غوغا

سنایی

قرآن، در نظر مولانا، همچون عروسی است ، که چادر این عروس قدسی رمزی از

حجاب کلمات و نقاب صورت است و آن کس می تواند به مقام وصل این شاهد نایل آید که چادر او را نکشد؛

بلکه رضای او را طلبد؛ که به نزدیکان او، که همان انبیا و اولیای آتش

زده در هوس هستند، نزدیک گردد؛هم چنان که پادشاهان دنیا به هر جولاهه سخن

نگویند؛ وزیری و نایبی نصب کرده اند؛ ره به پادشان از او ببرند.

حق تعالی هم بنده ای را گزیده تا هر که حق را طلب کند در او باشد.

و همه ی انبیا برای این آمده اند که ره جز این نیست.”

در مورد تمثیلات قرآن :

زبان ذهن زبان دویی است و برای بیان معانی معنوی کافی نیست

برای آنکه مفاهیم قرآن بهتر جا بیافتد و برای همگان قابل استفاده باشد

از تمثیل های گوناگون استفاده شده

بیشتر ببینید:
قسمت های کوتاه از سخنرانی ها دکتر قمشه ای ( بخش دهم)

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید