یادداشت های میثم همتی

الماسهایی از مولانا – قسمت شصد

 

و بعضی ها از همه چیز می دانند. از قیمت کاهو و سیر و لیموی برزیلی گرفته

تا تفاوت قیمت شال کشمیر در فرانسه و هند را نیز! و به خیال خودشان در زندگی

ضرر نمی کنند و کلاه سرشان نمی رود.

مولانا در باره این دسته و گروه نیز گفته است:

قیمت هر کاله میدانی که چیست

قیمت خود را ندانی ابلهی است

جان جمله علم ها این است این

که بدانم من کی ام در یوم دین

Rate this post
Exit mobile version