اطراف شما پر از انسان هایی است که از شما پولدار تر، زیبا تر، قدرتمند تر، محبوب تر و موفق تر هستند.
شما توانایی این را ندارید که جلوی پیشرفت و ستاره شدن دیگران را بگیرید.
تمام آنچه در اختیار شماست، قدرت پیشرفت خودتان است. زندگی مسابقه شما با دیگران نیست بلکه مسابقه شما با خودتان است.
لحظاتی که شما در آن اهداف تان را مرتب می کنید و برای پیشرفت تلاش می کنید، لحظاتی است که شما حقیقتا مسابقه می دهید. در این مسابقه خط پایانی برای خود در نظر نگیرید. نهایت پیشرفت خود را باز بگذارید.
رسیدن به هر مرحله از موفقیت، به شما یک احساس برتری می دهد و شما را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر شارژ می کند.
در حالی که اگر خود را با دیگران مقایسه کنید، تمام این انرژی صرف آن خواهد شد که چگونه می توان جلوی پیشرفت دیگران را گرفت، هدفی که شما قدرتی برای انجام آن نخواهید داشت.

بیشتر ببینید:
GreatNews برنامه ای قوی برای خواندن و مدیریت فید ها

دسته بندی‌ها: موفقیت,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید