رابطه داشتن و در عين حال مستقل بودن؛‌ اين همان شهامت است.
انسان نوين انسان با شهامت است. در گذشته تنها دو نوع ابله بر كره خاكي مي زيستند.
نوع اين دنيايي و نوع آن دنيايي، آري هر دو ابله اند.

آنكو كه در اين دنيا زندگي مي كند و هنوز جزيي از آن نشده،‌
بي باك واقعي است.

———————-
چیزی که در مورد گل نیلوفر باید به خاطر داشته باشی آن است که این گل در
آب زندگی می کند اما آب هیچ تماسی با آن ندارد.
گل نیلوفر چنان گلبرگهای لطیفی دارد که حتی قطره ای آب روی آن ها جمع
نمی شود و آنها از آب جدا می مانند.

در دنیا زندگی کن اما نگذار که دنیا وارد تو شود. در دنیا باش اما از
دنیا مباش. دنیا کلاس درس هستی است. موقعیتی برای رشد کردن و بلوغ یافتن است.

بیشتر ببینید:
BB FlashBack 4.1

دسته بندی‌ها: همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید