نمونه کار 6

nemooneنام سایت :    مجتمع تجای فرهنگی پوچینی
آدرس سایت : http://puccinimall.ir

تکنولوژی استفاده شده :

php , css, Xhtml

طراحی شده در تاریخ خرداد 1393

Share Button
Like
0

دسته بندی‌ها: نمونه کارها

نمونه کار 1

 

نام سایت :     کلینیک طب روان
آدرس سایت :    tebberavanhttp://tebberavan.com
تکنولوژی استفاده شده :

php , css, Xhtml

طراحی شده در تاریخ تیر 1390

Share Button
Like
0

دسته بندی‌ها: نمونه کارها

نمونه کار 2

drshahnazian

نام سایت :     وب سایت دندان پزشکی دکتر شهنازیان
آدرس سایت :    http://drshahnazian.ir

تکنولوژی استفاده شده :

php , css, Xhtml

طراحی شده در تاریخ آبان 1392

Share Button
Like
0

دسته بندی‌ها: نمونه کارها

نمونه کار 4

photoshooka

نام سایت :     آتلیه عکاسی فتوشوکا
آدرس سایت :    http://photoshooka.com

تکنولوژی استفاده شده :

php , css, Xhtml

طراحی شده در تاریخ فروردین 1392

Share Button
Like
0

دسته بندی‌ها: نمونه کارها

نمونه کار 5

sarvetalayi

نام سایت :     خدمات اینترنتی عصر نور رضوان
آدرس سایت :    http://asrenoor.ir

تکنولوژی استفاده شده :

php , css, Xhtml

طراحی شده در تاریخ فروردین 1389

Share Button
Like
0

دسته بندی‌ها: نمونه کارها


Copyright © 2006 - 2014 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty