فردوسى بر این باور است که عقل و علم و دانش و خرد، بر هر چیز مقدم است
و اینکه جهان و آنچه در آن است، سراسر حکمت است و معرفت :

کسى کِش خِرَد باشد آموزگار / نگه داردش گردش روزگار
مدارا خِرَد را برادر بُوَد / خرد بر سر جان چو افسر بُوَد
خرد مرد را خلعت ایزدى است / سزاوار خلعت نگه کن که کیست

——————-

همه میتوانند همچون فریدون عدالت گستر باشند :

فريدون فرخ فرشته نبود / ز مشك و ز عنبر سرشته نبود

به داد و دهش يافت آن نيكويي / تو داد و دهش كن، فريدون توي

بیشتر ببینید:
نیکی

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<>>

دیدگاه خود را بنوبسید