داستان گردو و میمون

0

 

بومیان افریقا ، روی تنه درخت حفره هایی ایجاد می کنند و در این حفره ها گردو می گذارند.

میمون ها به هوای خوردن گردو، دست را داخل این حفره ها می کنند و وقتی

گردو را در مشت می گیرند دیگر نمی توانند دست خود را بیرون بیاورند.

میمون همچنان جیغ می زند وبالا وپایین می پرد،اما به فکرش نمی رسد که

برای رهایی دستش را باز کند و از دام آزاد شود. و نهایتاً شکار شکارچیان می شود !!

ما هم در زندگی این گونه هستیم؟

باورهای غلط و افکاری که با آنها هم هویت شده ایم گردوهایمان هستند اگر آنها را رها کنیم

آزاد می شویم.

به هر فکری که چسبیده اید ، هر فکری که در شما ترس و خشم تولید میکند

آن یک گردو هست و دست شما انجا گیره با شناسایی گردوها و رها کردن

آنها ، میتوانیم به آزادی و آرامش و شادی برسیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.