طراحی قالب وردپرس – قسمت پنجم

0

این جلسه میخوام نحوه داینامیک کردن پست ها را بگم

برای این کار باید فایل index.php را ویرایش کنیم.

بخش مطالب سایت بین دو کد <article> , </article>  هست

کل تغییراتی که باید در فایل index.php داده شود را در کد زیر قرار دادم

و تغییرات را آخرین همین مطلب توضیح دادم

 
<!-- start new post -->
<?php

while(have_posts())
{

 the_post();

 ?>

 <article id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>


  <div class="content">
   <div class="date"> <span>

   <p class="coll text-left">

    <?php if(get_the_modified_date() != get_the_date()): ?>

     <p>بروزرسانی <?php the_modified_date(); ?></p>
    <?php else: ?>
     <p>منتشر شده در <?php the_date('j F Y'); ?></p>
    <?php endif; ?>
   </p>
  </span> </div>

  <div class="title"> <h2 class="post-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2> </div>
  <div class="post"> 
   <?php if(has_post_thumbnail()): ?>

    <?php the_post_thumbnail(array(150,150)) ; ?>

   <?php endif; ?>

   <p class="excerpt-post">
    <?php the_content('ادامه مطلب...'); ?>

   </p>
  </div>

  <div class="comment">  <?php comments_popup_link (' 0 نظر' , ' 1 نظر', '%نظر' ,'comment' ) ;  ?></div>

 </div>

 <div class="clear"></div>

</article>

<?php }?>

<!-- end of new post -->

 

 

 

  ()   the_title نمایش عنوان مطلب

the_permalink()     عنوان مطلب را به محتوا لینک میکند

از این تابع برای بخش های ادامه مطلب و عنوان مطلب و نیز تصویر مطلب استفاده میشود

the_excerpt ()     برای نمایش خلاصه مطلب استفاده میشود

the_author ()     نمایش نوسینده مطلب

the_author_link () نمایش صفحه نویسنده مطلب

comments_popup_link (’0 ’ , ’ 1’, ’%nazar ’ ,’  comment’ )    نمایش تعداد نظرات مطلب

0 اگر نظری نداشته باشیم 0 نمایش بده

اگر یک نظر داشته عدد یک را نمایش بده

٪ یعنی هر یچند تا نظر داشتیم نمایش بده

Comment هم باید باشد یعنی از این کلاس استفاده کن

 

the_date(‘d M Y’ )   نمایش تاریخ حتما باید بزرگی و کوچکی حروف داخل کوتیشن همینوطری باشد تا درست نمایش دهد تاریخ را

حتما هم باید افزونه جلالی فعال شود تا درست نمایش دهد

اگر از افزونه فارسی ساز WP-Parsidate  استفاده کنیم باید کد زیر را بکار ببریم

<?php the_date(‘j F Y’); ?>

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.