مقام معلم – درسی از دکتر حسابی

0

hesaby

 

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این

درس می اندازید، من که نمی خواهم موشک هوا کنم، می خواهم در روستایمان معلم شوم .

دکتر جواب داد …

.

.

.

تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول،

ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا،

نخواهد موشک هوا کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.