workبخاطرمیخی، نعلی افتاد،

بخاطرنعلی، اسب افتاد،

بخاطراسبی، سواری افتاد،

بخاطرسواری، جنگی شکست خورد،

بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد،

وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود.

بیشتر ببینید:
۵ کاری که افراد موفق هرگز انجام نمیدهند

دسته بندی‌ها: مطالب جالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید