هر کاری را درست و بادقت انجام دهیم…

0

workبخاطرمیخی، نعلی افتاد،

بخاطرنعلی، اسب افتاد،

بخاطراسبی، سواری افتاد،

بخاطرسواری، جنگی شکست خورد،

بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد،

وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.