هلن کلر

0


من ایمان دارم که عشق سر انجام عرش خداوند را بر زمین استوار خواهد کرد که چهار پایه آن آزادی ، حقیقت ، برادری و خدمت خواهد بود .
من ایمان دارم که هیچ خیر و خوبی در جهان گم نمی شود و هر آن خیر که آدمی اراده کرده ، یا بدان امیدوار بوده ، یا رویای آن در سر داشته ، برای ابد وجود خواهد داشت .

من به جاودانگی روح ایمان دارم زیرا در دل من آرزوی جاودانگی هست و ایمان دارم حالی که پس از مرگ بدان وارد خواهیم شد از انگیزه ها و اندیشه ها و کردار های ما ساخته می شود .

من ایمان دارم که در حیات پس از مرگ از حواس و ادراکاتی بر خوردار خواهم بود که اینجا محروم بوده ام
و خانه من در آنجا به زیبایی رنگ و آهنگ و صحبت گلها و چهره های محبوب آراسته خواهد بود .

بدون این ایمان حیات را معنایی نخواهد بود و بدون آن من ستونی از تاریکی خواهم بود که در تاریکی نهاده اند .

آنها که از کمال حواس جسمانی برخوردارند مرا با دبد ترحم می نگرند . اما این بدان علت است که آنها آن اتاق طلایی را که من شاد و خرم در آن زندگی
می کنم نمی بینند و نمی بییند که هر چند راه من در دیده آنها تاریک است
اما در دلم چراغی از نور سحر آمیزحمل می کنم که نامش ایمان است و آن چراغ چون نور افکنی نیرومند
راه مرا روشن می کند


و هر چند اشباح شومی در تاریکی کمین کرده اند ، من بی هراس به سوی آن جنگل
جادویی که درختانش پیوسته سبزو خرم است و بهجت و شادی در آن خانه دارد و بلبلان بر درختانش آشیان می کنند و آواز می خوانند و آنجا که مرگ و زندگی در حضور پروردگار یکسان است ،پیش می روم .
*********
هلن کلر ، نویسنده و سخنران آمریکایی در دو سالگی به سبب بیماری مرموزی بینایی و شنوایی خود را از دست داد .
در سال 1904 از دانشگاه راد کلیف فارغ التحصیل شد .
از آثار معروف او :
داستان زندگی من ( The story of My life) ، دنیایی که در آن زندگی می کنم ( The World Live In
) و کتاب بیایید ایمان داشته باشیم ، یکی از معروف ترین آثار او سه روز بینایی است (Three Days to see)
همچنین اشعار لطیف عارفانه ای از وی به یادگار مانده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.