وحدت عارفانه – بخش اول

0

masiha
معرفی کتاب : وحدت عارفانه
نویسنده : مسیحا برزگر
پیشنهاد می کنم این کتاب زیبا رو مطالعه کنید – نوشته های مسیحا همیشه دلنشین و زیباست
بخشی از مطالب کتاب :
” برای شنیدن موسیقی خداوند باید گوش دیگری بخری ، موسیقی کلام خداوند هیچ گاه قطع نمی شود ، تو
مستعد شنیدن آن نیستی . تو به کاسه ای می مانی که وارونه بر زمین قرار گرفته است .
باران بی امان عشق می بارد ، اما چیزی از این باران در کاسه ی وجود تو نمی ریزد
خورشید طلوع کرده است ، اما تو چشمان خود را بسته ای .
خداوند حتی برای یک لحظه نیز غایب نیست . اگر او یرای یک لحظه غایب شود ، تمام هستی از هم می پاشد .گوش خر بفروش ، دیگر گوش خر / در نیابد این سخن را گوش خر ( مولانا )

گوش خر گوش تمام کسانی است که ذهن خود را از اطلاعات انباشته اند ، اما دل خود را فقیر و حقیر نگه داشته اند .
آن ها از دانسته ها چنان پر اند که هیچ آوایی نمی تواند در جانشان طنین بیندازد . اینان همه چیز را در ترازوی دانش سطحی خویش می گذارند و می سنجند .

خداوند همیشه از راه هایی تازه می آید . او همیشه سخنی تازه دارد و هرگز کهنه را تکرار نمی کند .
زندگی همواره تازه و نو است ، اما کسانی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن ندارند ، تازگی ها و طراوت زندگی را در نمی یابند . ”


مشاهده وب سایت و آثار مسیحا برزگر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.