erfan

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند – سعدی

عده ای نمیخواهند پذیرای اصل وحدت وجود شوند چون انتخاب در قالب مرز ها و محدودیت ها راحت تر است.

زیرا تغییر از میکروسکوپ به تلسکوپ کاری بسیار دشوار است ، و گرایش تفکر بشری به انتخاب میان بر و کوتاه تر است

تا از قفسی که به آن خو گرفته فراتر نرود .

آنهایی که منافع شخصی خود را در جدایی میبینند ، بدیهی است که وحدت وجود را به مسخره خواهند گرفت

مانند سود طلبانی که در تجارت اسلحه برای برادر کشی و کشتار جمعی سرگرم هستند.

برای درک وحدت وجود خود را یک سلول از بیلیون ها سلول کل بدانید که در سلول بزرگتر به نام جامعه بشری جای گرفته است .

هنگامی که خود را به کل جامعه و نه چیزی جدا از آن متعلق میدانید به خودی خود شروع به هم آوایی . همسویی با آن میکنید و این همان مرحله درمان درون شماست

هرگرونه احساس کینه نسبت به دیگران جزئی از سرطانی است که دنیا رابه سوی نابودی سوق میدهد.

و تلاش ما در راه عشق و محبت به دیگران گامی است به دسوی وحدت وجود

از اینکه دیگران مثل شما باشند دست بردارید و از تفاوت ها و تنوع آنها لذت ببرید چون اینها جزئی هستند که مجموعا گروه واحد را هر چه بیشتر و با شکوهتر می سازند

منبع : کتاب “عرفان داروی دردهای بی درمان ” – دکتر وین دایر

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,همه مطالب

برچسب‌ها : <<,>>

دیدگاه خود را بنوبسید