بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 15

ganje

” خامش کن لب ببند، بی دهنی خای قند 

نیست شو از خود که تا هست شوی زو تمام “

خاییدن = جوییدن

خود = من ذهنی

اشعار مولانا و دیگر عرفا یک ارزش ادبی دارد و یک ارزش و پیغام زندگی ، اما مد نظر ما پیغام زندگی است.

نباید فقط دنبال معنی ادبی این ابیات باشیم ، معنی ادبی این ابیات مد نظر ما نیست و 95% منظور ما مربوط به پیغام بیت است و اعمال کردن آنها به زندگی مان .

باید ببینیم که این بیت چطور شما را تغییر میدهد باید این را در خودتان ببینید وگرنه فقط معادل ساده تر این بیت را پیدا و ترجمه کنیم فایده ندارد برای رسیدن به حضور و شادی و آرامش. ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,گنج حضور

بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 14

ما همواره در حال خلق کردنیم ، مانند چراق قوه روی هر چیزی نورافکن را بی اندازیم آن را خلق میکنیم

خیلی مواظب باشید توجه تان را روی چه میگذاریدganje

مردم توجشان را روی چیزهای منفی میزارند و همان را بوجود می آورند،

ما نمیتوانیم خلق نکنیم

بهترین کار این است که بعد معنوی ما وسیع تر شود و آن بگوید روی چه بی اندازیم نورافکن را.

 

استاد شهبازی

www.parvizshahbzi.com

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان,گنج حضور

بخش هایی از برنامه گنج حضور–قسمت 13

ganje

ایمنی بگذار و جای خوف باش  / بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش

آزمودم عقل دور اندیش را  / بعد ازین دیوانه سازم خویش را

مولانا

—————–

ایمنی یعنی فردا چطور میشه ؟ آینده چه خواهد شد ؟!  اگر و اما و …

 عقل دور اندیش = عقل اما و اگر و عقل من ذهنی ،

ناموس = آبرو ، هم هویت شدگی با چیزها

دو محرک زندگی برای پیشرفت و حرکت ، خوف (ترس ) و رجا ( امید) است

اگر این دو نباشد خلاقیتی در زندگی نخواهیم داشت

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,گنج حضور

الماسهایی از مولانا – قسمت هفتاد و هشت

تو به صورت رفته ای گم گشته ای  / زان نمی یابی که معنی هشته ای

در گذر از نام و بنگر در صفات  / تا صفاتت ره نماید سوی ذات

اختلاف خلق از نام اوفتاد  / چون بمعنی رفت آرام اوفتاد

——————————-

خار دان آن را که خرما دیده‌ای

زانک بس نان کور و بس نادیده‌ای

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,عشق و عرفان

مفهوم کلمه “بس” در شعر هنر نزد ایرانیان است و بس

فردوسی

عده ای برداشت نادرست از شعر حکیم فردوسی دارند و به اشتباه کلمه “بس” را  “تنها و فقط ”  معنی میکنند

و به اشتباه معنی میکنند : تنها ايرانيان هنر دارند و کس ديگری ندارد

نگيـرند شيــر ژيـان را به خــس
هنـر نــزد ايـرانيـــــان اسـت وبس

با مراجعه به لغت نامه دهخدا و معین :

بس، و بس و بسا واژه هايی هستند همانند و هم ريشه، که به معنای بسيار و بسياری، افزون و افزون بر، فراوان، به فراوانی و کافی و به اندازه ی نياز، به کار برده می شوند.

 

واژه ی ” بس”، در سرود “هنر نزد ايرانيان است و بس”، نيز چنين باری دارد و به هيچ روی نمی گويد، هنر تنها نزد ايرانيان است و اين تنها ايرانيان هستند که هنر دارند، اين سرود می گويد” بسی و بسياری، يا به اندازه ی نياز، هنر نزد ايرانيان است.

ادامه مطلب…

دسته بندی‌ها: عشق و عرفان


Copyright © 2006 - 2020 Hemmaty.com
Design : M.hemmaty
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers