الماسهایی از مولانا – صبحدم شد زود برخیز ای جوان

1

صبحدم شد زود برخیز ای جوان / رخت بر بند و برس در کاروان
کاروان رفت و تو غافل خفته ای / در زیانی درزیانی در زیان
عمر را ضایع مکن در معصیت / تا تر و تازه بمانی جاودان
نفس شومت را بکش کان دیو توست / تا زجیبت سر برآرد حوریان
چون بکشتی نفس شومت را یقین / پای نه بر بام هفتم آسمان
چون نماز و روزه ات مقبول شد / پهلوانی پهلوانی پهلوان
پاک باش و خاک این درگاه باش / کبر کم کن در سماع عاشقان
گر سماع عاشقان را منکری / حشر گردی در قیامت با سگان
گر غلام شمس تبریزی شدی / نعره زن کالحمد لک یا مستعان

****************************

باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم / در من نگر در من نگر بهر تو غم خوار آمدم
شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم / چندین هزار سال شد تا من به گفتار آمدم
آنجا روم آنجا روم بالا بدم بالا روم / بازم رهان بازم رهان کینجا به زنهار آمدم
من مرغ لاهوتی بدم دیدی که ناسوتی شدم / دامش ندیدم که ناگهان در وی گرفتار آمدم
من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر / اخر صدف من نیستم من دُر شهوار آمدم
ما را به چشم سَر مبین ما را به چشم سِر ببین / آنجا بیا ما راببین کانجا سبک بار آمدم
از چار مادر برترم وز هفت آبا نیز هم / من گوهر کانی بدم کاینجا به دیدار آمدم
یارم به بازار آمدست چالاک و هوشیار آمدست / ورنه به بازارم چه کار وی را طلب کار آمدم
ای شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی / کندر بیابان فنا جان و دل افگار آمدم
زنهار = بی زاری ، ناراحتی
لاهوتی =عالم بالا
ناسوتی = دنیا
چار مادر = آب ، آتش ، باد و خاک
هفت آبا = نیاکان


****************************
خطاب به افرادی که راه عرفان را انکار می کنند.
تو نقشی، نقش بندان را چه دانی / تو شکلی ، پیکری ، جان را چه دانی
تو خود می نشنوی بانگ دهل را / رموز سر پنهان را چه دانی
هنوز از کاف کفرت خبر نیست / حقایقهای ایمان را چه دانی
هنوزت خار در پایست بنشین / تو سرسبزی بستان را چه دانی
زنخ کم زن که در چاه نفسی / تو آن چاه زنخدان را چه دانی
درخت سبز داند قدر باران / تو خشکی ، قدر باران چه دانی
ترا در چرخ آوردست ماهی / تو ماه چرخ گردان را چه دانی
زنخ زدن = چانه زدن
منبع : کلیات دیوان شمس

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. بدرقه می گوید

    ما که به شخصه مشتری این قسمت هستیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.