چون طوفان شهوت در درون آدمی برخیزد، غبارش حقیقت را مستور سازد، این

است که شهوت آدمی را کور وکر می سازد وبه تعبیر مولانا در داستان کنیزک

وخر خاتون، انسان شهوت زده، خری را چون یوسف زیبا می بیند:

میل شهوت کر کند دل را و کور / تا نماید خر چو یوسف، نار نور

زشت ها را خوب بنمایـد شره / نیست چون شهوت بتر ز آفات ره

صد هزاران نام خوش را کرد ننگ / صد هزاران زیرکان را کرد دنگ

چون خری را یوسف مصری نمود / یوسفی را چون نماید آن جهود؟

توصیه مولانا در گذار از لغزش گاه های نفس این است:

آدمی باید از تن خود بکاهد تا بر روح او افزوده شود:

آب کم جو تشنگی آور به دست / تا بجـوشـد آبـت از بالا وپست

بیشتر ببینید:
راه کارهای موثر برای اعتماد به نفس - 12 راهکار فوق العاده

دسته بندی‌ها: الماس هایی از مولانا,همه مطالب

برچسب‌ها :

دیدگاه خود را بنوبسید