پرسش راستین

0

asho


پرسش راستین این نیست که آیا زندگی پس از مرگ هست
پرسش این است که آیا شما پیش از مرگ زنده هستید

اشو ، بودای معاصر
The real question is not whether life exists after death
question is whether you are alive before death
Osho
متن فوق در آرامگاه آشو نوشته شده .
————-
منبع :
http://moraghebeh.com
————-
کیفیت زندگی هر شخص به اندازه آگاهی او هست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.