تصنیف های خاطره انگیز استاد محمدرضا شجریان

6

1-بشوی ای عقل دست خویش از من…
چنان مستم, چنان مستم….. چنان مستم من امشب
که ازچنبر٬ برون جستم من امشب
چنان چیزی که درخاطر نیاید…..چنانستم چنانستم من امشب ….
به جان با آسمان عشق رفتم
به صورتگر در این پستم من امشب….
گرفتم گوش عقل و گفتم:”بشوی ای عقل دست خویش از من که در مجنون بپیوستم من امشب”
چو واگشت او٬ پی او میدویدم
دمی از پای ننشستم من امشب…. (مولوی)
دانلود این تصنیف  لینک کمکی

2- امان از فراقت امان

اي امان از فراقت امان
مردم از اشتياقت امان
از كه گيرم سراغت امان
امان ، امان ، امان ، امان
چشم ليلي چو بر مجنون شد
دل ز ديدار او پر خون شد
خون شد از راه دل بيرون شد
امان ، امان ، امان ، امان
عارف و عامي از مي مستند
عهد و پيمان به ساغر بستند
پاي خم توبه را بشكستند
امان ، امان ، امان ، امان
دانلود این تصنیف  لینک کمکی


3- یاد ایامی
یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم
در میان لاله و گل اشیانی داشتم
گرد ان شمع طرب میسوختم پروانه وار
پای ان سرو روان اشک روانی داشتم
اتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود
عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم
درد بی عشقی زجانم برده طاقت
ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم
بلبل طبعم کنون باشدزتنهایی خموش
نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم

دانلود این تصنیف  لینک کمکی

4-ما در ره عشق تو اسيران بلاييم
ما در ره عشق تو اسيران بلاييم
كس نيست چنين عاشق بيچاره كه ماييم
بر ما نظري كن كه در اين شهر غريبيم
بر ما كرمي كن كه در اين شهر گداييم
زهدي نه كه در كنج مناجات نشينيم
وجدي نه كه در گرد خرابات برآييم
نه اهل صلاحيم و نه مستان خرابيم
اينجا نه و آنجا نه كه گوييم كجاييم
حلاج وشانيم كه از دار نترسيم
مجنون صفتانيم كه در عشق خداييم
ترسيدن ما هم چو از بيم بلا بود
اكنون ز چه ترسيم كه در عين بلاييم
ما را به تو سريست كه كس محرم آن نيست
گر سر برود سر تو با كس نگشاييم

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده كه مشتاق لقاييم

دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز
رحم آر که ما سوخته‌ی داغ خداییم
مولانا
دانلود این تصنیف  لینک کمکی

 

5- من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقيا
من از کجا پند از کجا؟ باده بگردان ساقيا
آن جام جان افزای را بر ريز بر جان ، ساقيا
بر دست من نه جام جان ، ای دستگير عاشقان
دور از لب بيگانگان پيش آر پنهان ، ساقيا
نانی بده نان خواره را ، آن طامع بيچاره را
آن عاشق نانباره را کنجی بخسبان ، ساقيا
ای جان جان جان جان ، ما نامديم از بهر نان
برجه ، گدا رويی مکن در بزم سلطان ، ساقيا
اول بگير آن جام مه ، بر کفه ی آن پير نه
چون مست گردد پير ده رو سوی مستان ، ساقيا
رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا!!
ور شرم داری يک قدح بر شرم افشان ، ساقيا
بر خيز ای ساقی بيا ، ای دشمن شرم و حيا
تا بخت ما خندان شود، پيش آی خندان ، ساقيا
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی6- در نظر بازی ما بی خبران حيرانند

در نظر بازی ما بی خبران حيرانند / من چنينم که نمودم دگر ايشان دانند
عاقلان نقطهء پرگار وجودند ولی / عشق داند که در اين دايره سرگردانند
جلوه گاه رخ او ديدهء من تنها نيست / ماه و خورشيد همين آيينه می گردانند
عهد ما با لب شيرين دهنان بست خدا / ما همه بنده و اين قوم خداوندانند
مفلسانيم و هوای می و مطرب داريم / آه اگر خرقهء پشمين یه گرو نستانند
وصل خورشيد به شب پره اعمی نرسد / که در آن آينه صاحب نظران حيرانند
لاف عشق و گله از يار زهی لاف دروغ / عشق بازان چنين مستحق هجرانند
مگرم چشم سياه تو بياموزد کار / ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند
گر بنزهتگه ارواح برند بوی تو باد / عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد / ديو بگريزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از انديشهء ما مغبچگان / بعد از اين خرقهء صوفی به گرو نستانند
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

7- رفتم در میخانه حبیبم ، خوردم دو سه پیمانه

رفتم در میخانه حبیبم! رفتم در میخانه حبیبم!
خوردم دو سه پیمانه، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه عزیزم! من مستم و دیوانه حبیبم! ما را که برد خانه،ما را که برد خانه
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه بر خسرو پرویز کنی همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
تو مگر، تو مگر، ماه نکو رویانی
تو مگر، تو مگر، شاه پری رویانی
دلبر عزیز، شوخ با تمیز، برخیز و بریز زان می که جوان سازد، عشقم به تو پردازد
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

8-از غم عشق تو ای صنم

از غم عشق تو ای صنم
روز و شب ناله ها می کنم من
وز قد و قامتت هر زمان
صد قیامت به پا می کنم من
صبر و بر جور تو می کنم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم من
دست و بر زلف تو می کشم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم من
گر به فلک می رسد آه من از غمت
چشم تو دل می برد دلربایار
با من شیدا نشین
حال نزارم ببین
بیش از این بد نکن شکوه به کارم نکن
بیوفا یار
آیین وفا و مهربانی
در شهر شما مگر نباشد حبیبم
سر کوی تو تا چند آیم و شم
ز وصلت بی وفا چند آیم و شم
سر کویت برای دیدن تو
نترسم از خدا چند آیم و شم
صبر و بر جور تو می کنم ای جانم
روز خود را سیه می کنم من
عمر خود را تبه می کنم من
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

 

همچنین ببینید:
تصنیف " ای سرزمین بیکران " از گروه مستان همای

9- بزن آن پرده، اگر چند ترا سیم از این ساز گسسته

بزن آن پرده، اگر چند ترا سیم از این ساز گسسته
بزن این زخمه، اگر چند در این کاسه ی تنبور، نماندست صدایی
بزن این زخمه، بر آن سنگ بر آن چوب
بر آن عشق که شاید بردم راه به جایی
پرده دیگر مکن و زخمه به هنجار کهن زن
لانه ی جغد نگر کاسه ی آن بربط سغدی ز خموشی
نغمه سرکن که جهان تشنه ی آواز تو بینم
چشمم آن روز مبیناد که خاموش در این ساز تو بینم
نغمه تست بزن آنچه که ما زنده بدانیم
اگر این پرده بر افتد من و تو نیز نمانیم
اگر چند بمانیم و بگوییم همانیم

دانلود آهنگ با صدای شجریان
    لینک کمکی

10- ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران
بیداری ستاره در چشم جویباران
آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل
لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران
باز آ که در هوایت خاموشی جنونم
فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران
ای جویبار جاری زین سایه برگ مگریز
کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران
گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران
بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
دیوار زندگی را زینگونه یادگاران
وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند
تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

دانلود آهنگ با صدای شجریان
  لینک کمکی

11- گر به تو افتادم نظر چهره به چهره ، رو به رو
عتاب یار پری چهره ، عاشقانه بکش
که یک عشوه تلافی صد شفا بکند
گر به تو افتادم نظر چهره به چهره ، رو به رو
شرح دهم غم تو را نکته به نکته ، مو به مو
از پی دیدن رخت همچون صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در، کوچه به کوچه کو به کو
مهر تو به دلم رسید ، بافته با آرامش جان
رشته به رشته نخ به نخ ، تار به تار و پود به پود
می رود از فراغ تو ، خون دل از دو دیده ام

دانلود آهنگ با صدای شجریان
  لینک کمکی

12- دل بـردی از مـن به يغـما
دل بـردی از مـن به يغـما
ای ترك غارتگر من
ديدی چه آوردی ای دوسـت
از دسـت دل بر سـر من
عشـق تو در دل نـهان شد ، دل زار و تن ناتوان شد
رفتی چو تير و كمان شد
از بـارِ غــم پيكر من
بــارِ غــمِ عشــقِ اورا گردون نيارد تحملّ
بارِ غمِ عشقِ اورا گردون نيارد تحملّ
چون می تواند كشيدن، این پيكر لاغر من
می سوزم از اشتياقت،در آتشم از فراقت
كانون من سينه من، سودای من آذر من
اول دلم را صفا داد آيينه اش را جلا داد
آخر به باد فنا داد
عشق تو خاكستر من
عشــــق تــــو خـــاكســــتر مــــــــــن
» ای كه به پيش قامتت«
ای كه به پيش قامتت، سرو چمن خجل شده ، آخ خدا، آخ جانم يار
سوسن و گل به پيش تو بنده منفعل شده ، آخ خدا، آخ جانم يار
تا به كی از عشقت گدازم، در عشقت سوزم و بسازم ، ای صنم سوزم و بسازم
در عشقت ، سوزم ای، نگارا ، خدا را، تو كم كن ، جفا را

دانلود آهنگ با صدای شجریان
   لینک کمکی

13- جان و جهان! دوش کجا بوده ای !
جان و جهان! دوش کجا بوده ای / نی غلطم، در دل ما بوده ای
دوش ز هجر تو جفا دیده ام / ای که تو سلطان وفا بوده ای
آه که من دوش چه سان بوده ام/ آه که تو دوش کرا بوده ای!
رشک برم کاش قبا بودمی/ چونک در آغوش قبا بوده ای
زهره ندارم که بگویم ترا / بی من بیچاره چرا بوده ای؟
یار سبک روح! به وقت گریز/ ! تیزتر از باد صبا بوده ای
بیتو مرا رنج و بلا بند کرد/ باش که تو بنده بلا بوده ای
رنگ رخ خوب تو آخر گواست / در حرم لطف خدا بوده ای
رنگ تو داری، که زرنگ جهان / پاکی، و همرنگ بقا بوده ای
آینهی رنگ تو عکس کسیست / تو ز همه رنگ جدا بوده ای
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی


14- در همه دیر مغان نیست چو مـن شیدایی
در همه دیر مغان نیست چو مـن شیدایی
خرقـه جایی گرو باده و دفـتر جایی
دل کـه آیینـه شاهیسـت غـباری دارد
از خدا می‌طلبـم صحـبـت روشـن رایی
کرده‌ام توبـه بـه دست صنـم باده فروش
کـه دگر می نـخورم بی رخ بزم آرایی
شرح این قصـه مگر شمـع برآرد بـه زبان
ور نـه پروانـه ندارد به سـخـن پروایی
کـشـتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گـشـت هر گوشه چشم از غم دل دریایی

همچنین ببینید:
No Country for Old Men 2007 فیلم جايي براي پير مردان نيست

دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

15- گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو
ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو
مطرب خوش نوای را تازه به تازه گو بگو
در پي ديدن رخت همچو صبا فتاده ام
خانه به خانه در به در كوچه به كوچه كو به كو
مي رود از فراق تو خون دل از دو ديده ام
دجله به دجله يم به يم چشمه به چشمه جو به جو
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

16- ما را همه شب نمیبرد خوابد
ما را همه شب نمیبرد خوابد
ای خفته روزگار دریاب
در بادیه تشنگان بمردند
وز حله به کوفه میرود آب
ای سخت کمان سست پیمان
این بود وفای عهد اصحاب
خارست به زیر پهلوانم
بی روی تو خوابگاه سنجاب
ای دیده عاشقان به رویت
چون روی مجاوران به محراب
من تن به قضای عشق دادم
پیرانه سر آمدم به کتاب
زهر از کف دست نازنینان
در حلق چنان رود که جلاب
دیوانه کوی خوبرویان
دردش نکند جفای بواب
سعدی نتوان به هیچ کشتن
الا به فراق روی احباب
دانلود آهنگ با صدای شجریان

لینک کمکی

 

17- نامه‌اي براي تو
ای که دور از تو چون مرغ پرشکسته‌ام
بی تو در باغ غم، منتظر نشسته‌ام

می‌نویسم امشب از صفای دل، نامه‌ای پر آرزو برای تو
که به دیدنم بیا، دور از این بهانه‌ها

تو طنین شعر عاشقانه‌ای
همچو روح شادی زمانه‌ای
تو بیا که بشکفد به لبم ترانه‌ای
چه شود گر بدهی جواب نامه‌ی مرا
بنویسی دو سه جمله با کلام بی‌ریا
که در آن‌جا ز خیال من نمی‌شوی رها
پس از این هم نبری به عشق دیگری تو راه
می‌نویسم امشب از صفای دل
نامه‌ای پر آرزو برای تو
که به دیدنم بیا
دور از این بهانه‌ها
دانلود این آهنگ زیبا   لینک کمکی

18 – بگذر به کوی میکده
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند / آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی / باشد که از خزانه غیبم دوا کنند
معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد / هر کس حکایتی به تصور چرا کنند
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست / آن به که کار خود به عنایت رها کنند
حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود / تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار / صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب / بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند ( اغیار = بیگانگان )

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم / ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور / اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند (زمره = جماعت )

دانلود این تصنیف بسیار زیبا
قسمت اولدومسوم

لینک کمکی

لینک کمکی

لینک کمکی


19- تصنیف دود عود ، غزل عطار نیشابوری

عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق
باز نیابی به عقل، سر معمای عشق
عقل تو چون قطره‌ای، مانده ز دریا جدا
چند کند قطره‌ای فهم ز دریای عشق

گر ز خود و هر دو کان، پاک تبرا شوی
راست بود آن زمان از تو تولای عشق
جان چو قدم در نهاد تا که همی چشم زد
از بن و بیخش بکند، قوت و غوغای عشق
دوش در آمد به جان، دمدمه عشق او
گفت اگر فانیی هست تو را جای عشق
عشق چو کار دل است، دیده دل باز کن
جان عزیزان نگر، مست تماشای عشق
چون اثر او نماند، محو شد اجزای او
جای دل و جان گرفت، جمله اجزای عشق
هست در این بادیه، جمله جانها چو ابر
قطره باران او، درد و دریغای عشق
دانلود این تصنیف بسیار زیبا   لینک کمکی

20- خواهم شدن به كوي مغان آستين فشان
آسوده بر كنار چو پرگار مي‏شدم ( پرگار = فلک گردون)
دوران چو نقطه عاقبتم در ميان گرفت
خواهم شدن به كوي مغان آستين فشان
زين فتنه‏ها كه دامن آخر زمان گرفت

مي خور كه هر كه آخر كار جهان بديد
از غم سبك برآمد و رطل گران گرفت ( رطل = پیمانه شراب )

بر برگِ گل به خون شقايق نوشته‏اند
كانكس كه پخته شد ، مي چون از ارغوان گرفت ( ارغوان = گل سرخ )
حافظ چو آب لطف ز نظم تو مي‏چكد
حاسد چگونه نكته تواند بر آن گرفت؟
دانلود این تصنیف بسیار زیبا   لینک کمکی

21- پاسبان حرم دل
پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب
تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم
دیده بخت به افسانه او شد در خواب
کو نسیمی ز عنایت که کند بیدارش
یارم به یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن
ترسم که بوی نسترن مست است و هشیارش کند
ای آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من
ترسم صدای پای تو خوابست و بیدارش کند
دانلود این تصنیف   لینک کمکی

22- مزرع سبز فلک
مزرع سببز فلک دیدم و داس مـه نو
یادم از کِشته خویش آمدو هنگام درو
گفتم: ای بخت! بخفتیدی و خورشیـد دمید
گفت: با اینهمه از سابقه نومید مشو
گرروی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک
از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو
دانلود این تصنیف  لینک کمکی


23-راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد
شد رهزن سلامت زلف تو وين عجب نيست
گر راه زن تو باشی صد کاروان توان زد
دانلود این تصنیف  لینک کمکی

همچنین ببینید:
فیلم : The Mechanic 2011

24-کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد
غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل
شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد
هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز
نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد
جام می و خون دل هر یک به کسی دادن
د در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر
کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد
دانلود این تصنیف   لینک کمکی

25-ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه
ناگهان پرده بر انداخته ای یعنی چه
مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه
زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
اینچنین با همه درساخته ای یعنی چه
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای
قدر این مرتبه نشناخنه ای یعنی چه
دانلود این تصنیف   لینک کمکی

26- ای سلسله مودستی بر طره پر خم زن
ای سلسله مودستی بر طره پر خم زن
یک سلسله مو بگشا صد سلسله بر هم زن
خواهی که شود کشته از هر طرفی فوجی
جانا صف مژگان را یک مرتبه بر هم زن
یا رب به که اید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جائی
ای درد توام درمان در بستر نا کامی
وی یاد توام مونس در گوشه تنهایی
دانلود این تصنیف   لینک کمکی

 

27-سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي
دل ز تنهايي به جان آمد خدا را همدمي
چشم آسايش كه دارد از سپهر تيزرو
ساقيا جامي به من ده تا بياسايم دمي
زيركي را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت
صعب روزي بوالعجب كاري پريشان عالمي

آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست
عالمي ديگر ببايد ساخت و ز نو ادمي
اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست
رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بي غمي

در طريق عشقبازي امن و آسايش بلاست
ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي
گريه حافظ چه سنجد پيش استغناي عشق
كاندر اين طوفان نمايد هفت دريا شبنمي
دانلود این تصنیف بسیار زیبا


——————–
28- دل خویش را بگفتم چو تو دوست می‌گرفتم
نه عجب که خوبرویان بکنند بی‌وفایی

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم
دگری نمی‌شناسم تو ببر که آشنایی
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

تو که گفته‌ای تحمل نکنم جمال خوبان
بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی
در چشم، بامدادان به بهشت برگشودن
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی
دانلود این تصنیف بسیار زیبا
——————–
باران اشکم می‌رود وز ابرم آتش می‌جهد
با پختگان گو این سخن، سوزش نباشد خام را

سعدی نصیحت نشنود ور جان در این سر می‌رود
صوفی گرانجانی ببر، ساقی بیار آن جام را

دانلود این تصنیف بسیار زیبا
——————–

بدون کلام 1


بدون کلام 2


بدون کلام 3

 

29- امید
به کجاها برد این امید ما را، به کجاها برد ما را
نشد این عاشق سرگشته صبور، نشد این مرغک پر بسته رها
به کجا می رود یارا ،به کجا می برد ما را
ره این چاره ندانم به خدا به خدا نشود دل نفسی از تو جدا به خدا
به هوایت همه جا در همه حال به امیدی بگشایم پر و بال
غم عشقت دل ما را به کجاها برد یارا
دانلود این تصنیف بسیار زیبا  لینک کمکی
30-ساقیا
ساقیا ساقیا… زده ام باده نابی که نگو…جامی زده ام از چشمه نگاه
او … سرخوش بردم خانه به خانه کو به کو…هردم ز چشمانش…جرعه ای از
جان جهان… ریزد به دل من…روشن تر از عالم جان…ساقی چشمان
او…پیمانه پیمانه عشق… ریزد به جان جانم…حرفی دارد…رازی
گوید…شیدا کند ما را…یارا یارا
دانلود این تصنیف بسیار زیبا   لینک کمکی


31-دل شدگان
ما دل شدگان خسرو شیرین پناهیم
ما کشته ی آن مه رخ خورشید کلاهیم

ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم
ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم

صد شور نهان با ما تاب و تب جان با ما
در این سر بی سامان غم های جهان با ما
با ساز و نی با جام می با یاد وی
شوری دگر اندازیم در میکده ی جان

جمع مستان غزل خوانیم
همه مستان سر اندازیم سر اندازیم سر افرازیم
جز این هنر ندانيم که هر چه می توانیم
غم از دل ها براندازیم براندازیم

ما دل شدگان خسرو شیرین پناهیم
ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم
صد شور نهان با ما تاب و تب جان با ما
در این سر بی سامان غم های جهان با ما
دانلود این تصنیف بسیار زیبا   لینک کمکی

32- مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو
مرا چشمی است خون افشان ز دست آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشــــم و از آن ابرو
غلام چشم آن ترکم که در خــــواب خوش مستی
نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
تو کافردل نمیبندی نقاب زلف و میترسم
که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
دانلود این تصنیف بسیار زیبا   لینک کمکی
————————
 

ممکن است شما دوست داشته باشید
6 نظرات
 1. بهار می گوید

  خیییییییییییییییلی خیلی ممنون از زحمتتون
  دستانتون پر توان
  چقدر دنبال این تصنیف ها بودم

 2. علیرضا می گوید

  واقعا جالب بود ادامه دهید

 3. اعتماد می گوید

  سلام و با تشکر فراوان هر آنچه از این مرد بزرگ این شهریار آواز و این استاد بی بدیل موسیقی اصیل ایرانی در سایت گذاشته شود ارزشمند و دوست داشتنیست و چقدر خوب بود همه کارهای استاد را بتدریج بگذارید تا علاقمندان استاد و اعضای سایت استفاده و دعاگوی شما باشند . موفق باشید

 4. حسین می گوید

  باسلام وعرض ادب- کمال تشکررادارم بخاطراین آهنگهای دلنشین

 5. bahram می گوید

  dooste azize in akharie ke gozashti esme ahangesh rahe eshghe ke mohammad motamedi khunde ba tashakor

 6. merikh می گوید

  salam zemne tashakor az zahematetoon, mikhastam bedoonam ke che joori mitoonam tasnif haye ghablie ostad Shajrian ro az tooye site shoma
  peida konam

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.