الماسهایی از مولانا – غم زمینه ساز شادی هاست

0

molana
غم زمینه ساز شادی هاست :

خانه می روبد به تندی او زغیر / تا در آید شادی نو ، ز اصل خیر

می فشاند برگ زرد از شاخ دل / تا بروید برگ سبز متصل

می کند بیخ سرور کهنه را / تا خرامد ذوق نو از ما ورا

غم ز دل هر چه بریزد یا برد / در عوض حقا که بهتر آورد

چون جهنم گریه آرد یاد آن / پس جهنم خوش تر آید از جنان

خنده ها در گریه ها آمد کتیم / گنج در ویرانه ها جوید سلیم

ذوق در غم هاست پی گم کرده اند / آب حیوان را به ظلمت برده اند.
می روبد = پاک می کند
سلیم = بی عیب
کتیم = پنهان
خرامد = بیاید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.